www.yhzp.net > 类似螳螂捕蝉的故事的成语还有哪些?

类似螳螂捕蝉的故事的成语还有哪些?

1. 井底之蛙 拼音:jǐng dǐ zhī wā 解释:是指井底的青蛙认为天只有井口那么大。比喻那些见识短浅的人。 出自:《庄子·秋水》:“井蛙不可以语于海者,拘于虚也。” 造句:井底之蛙,所见不大;萤火之光,其亮不远。 2. 刻舟求剑 拼音:kè zhōu qi...

寓言成语: 1.井底之蛙2.刻舟求剑2.投鼠忌器4.拔苗助长5.守株待兔6.望梅止渴7.囫囵吞枣8.愚公移山9.开卷有益 10.博而不精 11.百发百中12.捕风捉影13.必恭必敬 14.百感交集 15.兵贵神速16.杯弓蛇影

送你一批: 失之毫厘,差以千里 机不可失,时不再来 城门失火,殃及池鱼 放下屠刀,立地成佛 近朱者赤,近墨者黑 道高一尺,魔高一丈 项庄舞剑,意在沛公 鹬蚌相争,渔翁得利 不入虎穴,焉得虎子 宁为玉碎,不为瓦全 智者千虑,必有一失 愚者千虑,必有一得 ...

1、【成语】: 鹬蚌相争,渔翁得利 【拼音】: yù bàng xiāng zhēng,yú wēng dé lì 【解释】: 鹬:长嘴水鸟;蚌:有贝壳的软体动物。比喻双方争执不下,两败俱伤,让第三者占了便宜。 2、【成语】:不入虎穴,焉得虎子 【拼音】:bù rù hǔ xué...

你好,:失之毫厘,差以千里 机不可失,时不再来 城门失火,殃及池鱼 放下屠刀,立地成佛 近朱者赤,近墨者黑 道高一尺,魔高一丈。 希望对你有所帮助,望采纳,谢谢。

螳螂捕蛇 (清)蒲松龄 张姓者,偶行溪谷,闻崖上有声甚厉。寻途登觇,见巨蛇围如碗,摆扑丛树中,以尾击树,树枝崩折。反侧倾跌之状,似有物捉制之。然审视殊无所见,大疑。渐近临之,则一螳螂据顶上,以剌刀攫其者,攧不可去。久之,蛇竟死。...

一夫当关,万夫莫开 一日为师,终生为父 一叶障目,不见泰山 一人传虚,万人传实 一言既出,驷马难追 一波未平,一波又起 一着不慎,满盘皆输 一言既出,如白染皂 一日不见,如隔三秋 一人向隅,满座不乐 一犬吠形,百犬吠声 一夫出死,万乘不轻...

隔岸观火

鹬蚌相争,渔翁得利

[语出] 《战国策·燕策二》:“蚌方出曝;渔人得利”;“坐收渔利”。鹬曰鹬蚌相争;不能写作“鱼”。’蚌亦曰;明日不出。用来形容双方相争以致让第三者得利:‘今日不雨;蚌;即有死蚌;‘今日不出:一种长嘴的水鸟;黑褐色:生活在淡水里的一种软体动物...

网站地图

All rights reserved Powered by www.yhzp.net

copyright ©right 2010-2021。
www.yhzp.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com