www.yhzp.net > 老子的名言请翻译成汉语

老子的名言请翻译成汉语

原文应如下: HE WHO RULES MEN, LIVES IN CONFUSION; HE WHO IS RULED BY MEN LIVES IN SORROW. 原文为:有人者累,见有于人者忧 出自《庄子-山木》篇。不是老子的话。 这话意思就是说:那个统治人的人生活在混乱之中,那个被统治的人生活在悲...

1、“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。”(第二章) 意思是:天下的人都知道怎么样算是美,这样就有了丑;都知道怎么样算是善,这样就有了不善。 2、“是以圣人后其身而身先,外其身而身存。”(第七章) 意思是:所以有道的人把...

道可道,非常道;名可名,非常名。(可以说出的道理,不是永恒的道理;可以叫出的名称,不是永恒的名称。)The road to road, very road; who can name, very name. (you can tell the truth, not eternal truth; you can call out the name, no...

路可以走出来,但不一定非得按常规的方法走出来;名气可以挣出来,但不一定非得按常规挣出来。没有名气,只能回到万物开始的原始社会,有了名气,大家都像看妈一样围着你。 “道”是可以进行论述和说明的,然而本文所要专门讨论的“道”是“非常道”。...

“道可道,非常道;名可名,非常名”––––––意思是,可以说出的道理,不是永恒的道理;可以叫出的名称,不是永恒的名称。中国人的真理只可意会不可言传,是不能用语言表达的。这种态度不利于科学的发展。 “知足不辱,知止不殆”,“祸莫大于不知足,...

1.道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始;有名万物之母。 2.天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。 3.有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。恒也。 4.不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不...

 老子名言英语翻译--求原句及出处.what you do is what you are答“你要做的是你

1.道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始;有名万物之母。 2.天下皆知美之为美,斯恶已。皆知善之为善,斯不善已。 3.有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前後相随。恒也。 4.不尚贤,使民不争;不贵难得之货,使民不为...

都是名句—— 《老子》八十一章 1.道可道,非常道。名可名,非常名。无名天地之始。有名万物之母。故常无欲 以观其妙。常有欲以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之 门。 2.天下皆知美之为美,斯恶矣;皆知善之为善,斯不善已。...

老子名言 1、“道可道,非常道;名可名,非常名”––––––意思是,可以说出的道理,不是永恒的道理;可以叫出的名称,不是永恒的名称。中国人的真理只可意会不可言传,是不能用语言表达的。这种态度不利于科学的发展。 2、“知足不辱,知止不殆”,“祸...

网站地图

All rights reserved Powered by www.yhzp.net

copyright ©right 2010-2021。
www.yhzp.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com