www.yhzp.net > 翻译老子一句话:

翻译老子一句话:

此句出自老子《道德经》上篇中的第二十五章 原文是 有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,强字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其...

I was deceived by the Communist army. I have fallen into the trap of the communist army. I was cheated by the Communist army.

The Tao produced One; One produced Two; Two produced Three; Three produced All things.

上天如果想要他灭亡,一定回让他狂妄,英雄的道路,是先狂妄然后灭亡,普通人的心,先灭亡然后狂妄,我如果很狂妄,又怎能使我灭亡

胜人者有力,自胜者强。 -- 老子

《老子》第二十九章 将欲取天下而为之,吾见其不得已。天下,神器,不可为也。为者败之,执者失之。 故物或行或随,或歔或吹,或强或羸,或载或隳。 是以圣人去甚,去奢,去泰。 【译文】 想要把天下抓来任意摆弄的,我看他永远也达不成目的。天...

出自《老子》:“知人者智也,自知者明也。 “人贵有自知之明”引出的成语:自知之明 拼音:zì zhī zhī míng 解释:自知之明,就是自己能了解自己,自己能认识自己。有的人可能说:“我就是自己,怎能说不认识、不了解自己呢?” 其实不然。有的人可...

天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。 有无相生,难易相成,长短相形,高下相盈,音声相和,前后相随。 是以圣人处无为之事,行不言之教,万物作而弗始,生而弗有,为而弗恃,功成而弗居。夫唯弗居,是以不去。 译文: 天下的人...

精神(或者意识)才是真正的本我,肉身不过是虚幻的躯体,虚幻的躯体凭借的实物,就像旅行的人不再住的房子,有什么值得留恋的,精神本体飞升,可以幻化成各种样子,可以做各种事情,所有事物到了它衰亡的时候,身躯死了,其精神却不死。 人的肉...

1、原文: 道,可道,非常道;名,可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。故,常无,欲以观其妙,常有,欲以观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。 [注释] ① 道:这是老子文章中提出的最高哲学范畴,老子的哲学是...

网站地图

All rights reserved Powered by www.yhzp.net

copyright ©right 2010-2021。
www.yhzp.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com